Strona: Historia / Katedra Budownictwa Ogólnego

Historia

    Historia Katedry Budownictwa Ogólnego związana jest z samym początkiem powstania Wydziału. W dniu 1 czerwca 1967 roku w ramach utworzonego w Politechnice Rzeszowskiej Wydziału Inżynierii Komunalnej powstał - jako jeden z dwóch pierwszych w nowym Wydziale - Zespół Budownictwa i Materiałów Budowlanych.

    Jego głównym organizatorem i zarazem pierwszym kierownikiem był mgr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki.

    Pierwszymi nauczycielami akademickimi Zespołu byli mgr inż. Leon Sądej oraz mgr inż. arch. Stanisław Majka.

Pierwsi absolwenci Wydziału oraz nauczyciele akademiccy - zdjęcie z 14 grudnia 1970 roku Na zdjęciu między innymi:: Prof. zw. dr hab. inż. Zbyszko Stojek – pierwszy i wieloletni Dziekan Wydziału, Doc. dr inż. Eugeniusz Leski – wieloletni Dziekan i Prodziekan Wydziału, dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki – Prodziekan Wydziału i pierwszy Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego w latach: 1967 – 1983, Mgr inż. Leon Sądej – wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Budownictwa Ogólnego

Pierwsi absolwenci Wydziału oraz nauczyciele akademiccy - zdjęcie z 14 grudnia 1970 roku

Na zdjęciu między innymi::

Prof. zw. dr hab. inż. Zbyszko Stojek  – pierwszy i wieloletni Dziekan Wydziału,

Doc. dr inż. Eugeniusz Leski  – wieloletni Dziekan i Prodziekan Wydziału,

dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki  – Prodziekan Wydziału i pierwszy Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego w latach: 1967 – 1983,

Mgr inż. Leon Sądej – wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Budownictwa Ogólnego

   

        W 1968 roku Wydział przybiera nazwę Wydziału Budownictwa Lądowego i Komunalnego, a Zespół Budownictwa i Materiałów Budowlanych funkcjonował pod tą nazwą w strukturze Wydziału do roku 1973. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, organizowane i wyposażane są laboratoria.

o

Mgr inż. Leon Sądej prowadzi zajęcia ze studentami – lata siedemdziesiąte XX wieku

Mgr inż. Leon Sądej prowadzi zajęcia ze studentami – lata siedemdziesiąte XX wieku

Dyplomanci Zofia Chmiel i Waldemar Fąfara opracowali: projekt siedziby władz gminnych we Frysztaku oraz projekt ośrodka wypoczynkowego w Babicy. Po prawej promotor dr inż. arch. Stanisław Majka – wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Budownictwa Ogólnego

Dyplomanci Zofia Chmiel i Waldemar Fąfara opracowali: projekt siedziby władz gminnych we Frysztaku oraz projekt ośrodka wypoczynkowego w Babicy.
Po prawej promotor  dr inż. arch.  Stanisław Majka – wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Budownictwa Ogólnego

       W 1973 roku Wydział został przekształcony w Instytut Budownictwa i Inżynierii Środowiska, natomiast Zespół zmienia nazwę na Zakład Budownictwa Ogólnego. W tym czasie w Zakładzie Budownictwa Ogólnego prowadzonych jest wiele prac naukowo – badawczych i wdrożeniowych dla budownictwa związanych z nowymi materiałami i technologiami budowlanymi. Wiele opracowanych przez pracowników Zakładu i jego Kierownika rozwiązań, nagradzanych jest przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej i Ministra Budownictwa.

     W latach 1975-78 dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki pracuje na stanowisku docenta kontraktowego.

    Podczas kolejnej reorganizacji, która miała miejsce w 1977 roku zmieniona została nazwa Zakładu Budownictwa Ogólnego na Zakład Budownictwa.

     Następna reorganizacja na Wydziale przeprowadzona w 1979 roku doprowadza do połączenia Zakładu Budownictwa z Zakładem Technologii i Organizacji Budownictwa. Powstaje Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, którego kierownikiem zostaje dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki.

   

Mgr inż. Leon Sądej – jak zwykle uśmiechnięty, wesoły i życzliwy - wśród studentów podczas praktyki – lata siedemdziesiąte XX wieku

Mgr inż. Leon Sądej – jak zwykle uśmiechnięty, wesoły i życzliwy - wśród studentów podczas praktyki – lata siedemdziesiąte XX wieku

     

       W 1981 roku Instytut zostaje przekształcony w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wszystkie funkcjonujące jednostki organizacyjne pozostają w strukturze Wydziału.

     W 1983 roku po przejściu na emeryturę dr inż. arch. Andrzeja L. Zdzienickiego na kierownika Zakładu powołano dr inż. arch. Jana Chałupskiego, późniejszego profesora Politechniki Rzeszowskiej. W 1985 roku następuje powrotna reorganizacja - z Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa wyodrębniono Zakład Budownictwa Ogólnego, którego kierownikiem zostaje dr inż. arch. Jan Chałupski.

        W latach 80-tych i 90-tych XX wieku kontynuowane są nie tylko dotychczasowe prace badawcze, ale także dochodzi nowe zagadnienie dotyczące wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budownictwie. Prekursorem tych rozważań jest mgr inż. Jan Kośny, do którego dołączają później mgr inż. Aleksander Starakiewicz i mgr inż. Lech Lichołai. Powstają wówczas pierwsze modele laboratoryjne ścian kolektorowo - akumulacyjnych. Zagadnienia te prężnie się rozwijają i są kontynuowane w kolejnych latach.

       W latach 1986-90 Zakład prowadzi badania w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych ,,ENERGOBUDYNEK” realizując temat: "Badanie efektywności przegród kolektorowo - akumulacyjnych i kolektorów powietrznych".

Budowa przegród kolektorowo-akumulacyjnych w komorach zewnętrznych Zakładu Budownictwa Ogólnego - lipiec 1988 roku,

Budowa przegród kolektorowo-akumulacyjnych w komorach zewnętrznych Zakładu Budownictwa Ogólnego - lipiec 1988 roku,

      

       W roku 1991 następuje kolejna reorganizacja Zakładu Budownictwa Ogólnego. Ze struktury Zakładu wyodrębnia się Zakład Urbanistyki i Architektury z kierownikiem dr hab. inż. arch. Janem Chałupskim, prof. PRz natomiast kierownikiem Zakładu Budownictwa Ogólnego zostaje dr hab. inż. Leszek Faryniak, prof. PRz.

      

Mgr inż. Leon Sądej, dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki

Mgr inż. Leon Sądej, dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki

    Poważanym i darzonym szacunkiem Pracownikiem Zakładu Budownictwa Ogólnego był mgr inż. Leon Sądej (zmarł we wrześniu 1996 roku) - człowiek o dużej wiedzy, bardzo lubiany przez studentów, życzliwy dla współpracowników, wieloletni nauczyciel akademicki, czynnie nauczający i będący do dyspozycji studentów do ostatnich dni życia. Dużo czasu spędzał w czytelni wydziałowej - pozostaje w pamięci sylwetka magistra Leona Sądeja czytającego i przeglądającego różne książki, czasopisma, gazety ... w czytelni w budynku H.

    Spośród byłych Pracowników Zakładu Budownictwa Ogólnego nie żyją także:

- doc. dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki (zmarł w 1998 roku) - architekt, pierwszy i wieloletni kierownik ZBO, zorganizował laboratorium fizyki budowli

- dr hab. inż. arch. Jan Chałupski, prof. PRz (zmarł w lipcu 2008 roku) - architekt, wieloletni kierownik ZBO, człowiek o wielu zainteresowaniach miedzy innymi: pilot i instruktor szybowcowy, muzyk

- dr inż. arch. Stanisław Majka (zmarł w marcu 2013 roku) - architekt, autor licznych, wdrożonych opracowań projektowych

- inż. Kazimiera Cebula (zmarła w lipcu 2021 roku) - wieloletni pracownik inżynieryjno-techniczny, opiekowała się laboratorium materiałów budowlanych

Dr hab. inż. arch Jan Chałupski, prof PRz., dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki, dr inż. arch. Stanisław Majka

Dr hab. inż. arch Jan Chałupski, prof PRz., dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki, dr inż. arch. Stanisław Majka

      

     Na przełomie XX i XXI wieku w Zakładzie Budownictwa Ogólnego prowadzonych jest wiele prac naukowo-badawczych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi na potrzeby zastosowania ich w budownictwie energooszczędnym.

XXX lecie Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - wrzesień 1997 roku, Otwarcie Uroczystości - Jego Magnificencja Rektor Politechniki Rzeszowskiej z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału od lewej: Prodziekan Bogusław Januszewski, Dziekan Zbyszko Stojek, J.M. Rektor Stanisław Kuś, Prodziekan Lech Lichołai

XXX lecie Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - wrzesień 1997 roku,

Otwarcie Uroczystości - Jego Magnificencja Rektor Politechniki Rzeszowskiej z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału

od lewej: Prodziekan Bogusław Januszewski,  Dziekan Zbyszko Stojek,

J.M. Rektor Stanisław Kuś, Prodziekan Lech Lichołai

-

    W 2000 roku, po przejściu na emeryturę prof. Leszka Faryniaka, kierownikiem Zakładu zostaje prof. Lech Lichołai, który w latach 1996 - 2002 sprawował funkcję prodziekana Wydziału. 

    Prowadzone kolejne prace naukowe, wynikające z tematyki zainteresowań i aktywności pracowników Zakładu Budownictwa Ogólnego są kontynuowane i rozszerzane. Pracownicy Zakładu: Lech Lichołai i Aleksander Starakiewicz zostają powołani na członków Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

a

Kierownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – grudzień 2001 roku, w górnym rzędzie od lewej: Lech Lichołai - prodziekan, Szczepan Woliński - dziekan, Janusz Rak - prodziekan, w dolnym rzędzie od lewej:Lidia Zuber - tok studiów dla kierunku inżynieria środowiska, Alicja Korniak - tok studiów dla kierunku budownictwo, Czesława Ostrowska - tok studiów zaocznych, Barbara Chudzicka - specjalista ds. finansowych mgr Zdzisława Winnik - kierownik dziekanatu

Kierownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – grudzień 2001 roku,

w górnym rzędzie od lewej: Lech Lichołai - prodziekan, Szczepan Woliński - dziekan,

Janusz Rak - prodziekan,

w dolnym rzędzie od lewej:Lidia Zuber - tok studiów dla kierunku inżynieria środowiska,

Alicja Korniak - tok studiów dla kierunku budownictwo,

Czesława Ostrowska - tok studiów zaocznych,

Barbara Chudzicka - specjalista ds. finansowych

mgr Zdzisława Winnik - kierownik dziekanatu 

                       

    W latach: 2006 - 2016 oraz 2019 - 2020 dr inż. Aleksander Starakiewicz sprawował funkcję prodziekana Wydziału.

W chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów - prodziekan dr inż. Aleksander Starakiewicz przyjmuje gratulacje (wrzesień 2006 roku)

W chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów  - prodziekan dr inż. Aleksander Starakiewicz przyjmuje gratulacje (wrzesień 2006 roku)

        W 2020 roku Zakład Budownictwa Ogólnego został przekształcony w Katedrę Budownictwa Ogólnego, z zachowaniem składu osobowego oraz profilu działalności dydaktycznej i naukowej.

       Katedra Budownictwa Ogólnego posiada od 2015 roku zewnętrzne komory badawcze służące do określania funkcjonowania pasywnych systemów ogrzewania słonecznego.

Zewnętrzne komory badawcze do określania efektywności pasywnych systemów ogrzewania słonecznego

Zewnętrzne komory badawcze do określania efektywności pasywnych systemów ogrzewania słonecznego

    Katedra organizuje Konferencje Naukowe związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami budownictwa zrównoważonego, nowoczesnymi rozwiązaniami materiałowo-technologicznymi w architekturze, budownictwie, inżynierii i ochronie środowiska. Ważną tematyką Konferencji są zagadnienia  dotyczące wykorzystania energii promieniowania słonecznego w nowoczesnych energooszczędnych rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych i innych obszarach badawczych.

   W maju 2006 roku zorganizowano Konferencję SOLINA 2006, w maju 2008 roku zorganizowano Konferencję SOLINA 2008  natomiast w maju 2010 roku zorganizowano Konferencję  SOLINA 2010.  Na przełomie maja i czerwca 2012 roku odbyła się Konferencja  SOLINA 2012. W czerwcu 2014 roku zorganizowano Konferencję SOLINA 2014, a w czerwcu 2016 roku odbyła się Konferencję SOLINA 2016 natomiast w czerwcu 2018 roku zorganizowana została Konferencja SOLINA 2018. 

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2006 - 17 do 20 maja 2006 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2006 - 17 do 20 maja 2006 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2008 - 28 do 31 maja 2008 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2008 - 28 do 31 maja 2008 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2010 - 26 do 29 maja 2010 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2010 - 26 do 29 maja 2010 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2012 - 30 maja do 02 czerwca 2012 roku

Uczestnicy Konferencji  SOLINA 2012 - 30 maja do 02 czerwca 2012 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2014 - 03 do 07 czerwca 2014 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2014 - 03 do 07 czerwca 2014 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2016 - 21 do 25 czerwca 2016 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2016 - 21 do 25 czerwca 2016 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2018 - 19 do 23 czerwca 2018 roku

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2018 - 19 do 23 czerwca 2018 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

      Efektem prowadzonych prac naukowo-badawczych w Katedrze Budownictwa Ogólnego są uzyskiwane stopnie doktora nauk technicznych przez pracowników Katedry..

0

Obrona pracy doktorskiej dr inż. Przemysław Miąsik

o

Obrona pracy doktorskiej dr inż. Bernardeta Dębska

o

Obrona pracy doktorskiej dr inż. Jerzy Szyszka

c

Obrona pracy doktorskiej dr inż. Michał Musiał

c

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Logo Katedry Budownictwa Ogólnego

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję