Strona: Historia / Katedra Budownictwa Ogólnego

Historia

    Historia Katedry Budownictwa Ogólnego związana jest z samym początkiem powstania Wydziału. W dniu 1 czerwca 1967 roku w ramach utworzonego w Politechnice Rzeszowskiej Wydziału Inżynierii Komunalnej powstał - jako jeden z dwóch pierwszych w nowym Wydziale - Zespół Budownictwa i Materiałów Budowlanych.

    Jego głównym organizatorem i zarazem pierwszym kierownikiem był mgr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki.

    Pierwszymi nauczycielami akademickimi Zespołu byli mgr inż. Leon Sądej oraz mgr inż. arch. Stanisław Majka.

historia_-_fot_1.jpg

Pierwsi absolwenci Wydziału oraz nauczyciele akademiccy - zdjęcie z 14 grudnia 1970 roku

Na zdjęciu między innymi::

Prof. zw. dr hab. inż. Zbyszko Stojek  – pierwszy i wieloletni Dziekan Wydziału,

Doc. dr inż. Eugeniusz Leski  – wieloletni Dziekan i Prodziekan Wydziału,

dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki  – Prodziekan Wydziału i pierwszy Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego w latach: 1967 – 1983,

Mgr inż. Leon Sądej – wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Budownictwa Ogólnego

   

        W 1968 roku Wydział przybiera nazwę Wydziału Budownictwa Lądowego i Komunalnego, a Zespół Budownictwa i Materiałów Budowlanych funkcjonował pod tą nazwą w strukturze Wydziału do roku 1973. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, organizowane i wyposażane są laboratoria.

o

historia_-_fot_2.jpg

Mgr inż. Leon Sądej prowadzi zajęcia ze studentami – lata siedemdziesiąte XX wieku

historia_-_fot_3.jpg

Dyplomanci Zofia Chmiel i Waldemar Fąfara opracowali: projekt siedziby władz gminnych we Frysztaku oraz projekt ośrodka wypoczynkowego w Babicy.
Po prawej promotor  dr inż. arch.  Stanisław Majka – wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Budownictwa Ogólnego

       W 1973 roku Wydział został przekształcony w Instytut Budownictwa i Inżynierii Środowiska, natomiast Zespół zmienia nazwę na Zakład Budownictwa Ogólnego. W tym czasie w Zakładzie Budownictwa Ogólnego prowadzonych jest wiele prac naukowo – badawczych i wdrożeniowych dla budownictwa związanych z nowymi materiałami i technologiami budowlanymi. Wiele opracowanych przez pracowników Zakładu i jego Kierownika rozwiązań, nagradzanych jest przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej i Ministra Budownictwa.

     W latach 1975-78 dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki pracuje na stanowisku docenta kontraktowego.

    Podczas kolejnej reorganizacji, która miała miejsce w 1977 roku zmieniona została nazwa Zakładu Budownictwa Ogólnego na Zakład Budownictwa.

     Następna reorganizacja na Wydziale przeprowadzona w 1979 roku doprowadza do połączenia Zakładu Budownictwa z Zakładem Technologii i Organizacji Budownictwa. Powstaje Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, którego kierownikiem zostaje dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki.

   

historia_-_fot_4.jpg

Mgr inż. Leon Sądej – jak zwykle uśmiechnięty, wesoły i życzliwy - wśród studentów podczas praktyki – lata siedemdziesiąte XX wieku

     

       W 1981 roku Instytut zostaje przekształcony w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wszystkie funkcjonujące jednostki organizacyjne pozostają w strukturze Wydziału.

     W 1983 roku po przejściu na emeryturę dr inż. arch. Andrzeja L. Zdzienickiego na kierownika Zakładu powołano dr inż. arch. Jana Chałupskiego, późniejszego profesora Politechniki Rzeszowskiej. W 1985 roku następuje powrotna reorganizacja - z Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa wyodrębniono Zakład Budownictwa Ogólnego, którego kierownikiem zostaje dr inż. arch. Jan Chałupski.

        W latach 80-tych i 90-tych XX wieku kontynuowane są nie tylko dotychczasowe prace badawcze, ale także dochodzi nowe zagadnienie dotyczące wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budownictwie. Prekursorem tych rozważań jest mgr inż. Jan Kośny, do którego dołączają później mgr inż. Aleksander Starakiewicz i mgr inż. Lech Lichołai. Powstają wówczas pierwsze modele laboratoryjne ścian kolektorowo - akumulacyjnych. Zagadnienia te prężnie się rozwijają i są kontynuowane w kolejnych latach.

       W latach 1986-90 Zakład prowadzi badania w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych ,,ENERGOBUDYNEK” realizując temat: "Badanie efektywności przegród kolektorowo - akumulacyjnych i kolektorów powietrznych".

komory_-_budowa-.jpg

Budowa przegród kolektorowo-akumulacyjnych w komorach zewnętrznych Zakładu Budownictwa Ogólnego - lipiec 1988 roku,

      

       W roku 1991 następuje kolejna reorganizacja Zakładu Budownictwa Ogólnego. Ze struktury Zakładu wyodrębnia się Zakład Urbanistyki i Architektury z kierownikiem dr hab. inż. arch. Janem Chałupskim, prof. PRz natomiast kierownikiem Zakładu Budownictwa Ogólnego zostaje dr hab. inż. Leszek Faryniak, prof. PRz.

      

ls_i_alz.jpg

Mgr inż. Leon Sądej, dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki

    Poważanym i darzonym szacunkiem Pracownikiem Zakładu Budownictwa Ogólnego był mgr inż. Leon Sądej (zmarł we wrześniu 1996 roku) - człowiek o dużej wiedzy, bardzo lubiany przez studentów, życzliwy dla współpracowników, wieloletni nauczyciel akademicki, czynnie nauczający i będący do dyspozycji studentów do ostatnich dni życia. Dużo czasu spędzał w czytelni wydziałowej - pozostaje w pamięci sylwetka magistra Leona Sądeja czytającego i przeglądającego różne książki, czasopisma, gazety ... w czytelni w budynku H.

    Spośród byłych Pracowników Zakładu Budownictwa Ogólnego nie żyją także:

- doc. dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki (zmarł w 1998 roku) - architekt, pierwszy i wieloletni kierownik ZBO, zorganizował laboratorium fizyki budowli

- dr hab. inż. arch. Jan Chałupski, prof. PRz (zmarł w lipcu 2008 roku) - architekt, wieloletni kierownik ZBO, człowiek o wielu zainteresowaniach miedzy innymi: pilot i instruktor szybowcowy, muzyk

- dr inż. arch. Stanisław Majka (zmarł w marcu 2013 roku) - architekt, autor licznych opracowań projektowych

- inż. Kazimiera Cebula (zmarła w lipcu 2021 roku) - wieloletni pracownik inżynieryjno-techniczny, opiekowała się laboratorium materiałów budowlanych

jch__alz_i_stm.jpg

Dr hab. inż. arch Jan Chałupski, prof PRz., dr inż. arch. Andrzej Lech Zdzienicki, dr inż. arch. Stanisław Majka

      

     Na przełomie XX i XXI wieku w Zakładzie Budownictwa Ogólnego prowadzonych jest wiele prac naukowo-badawczych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi na potrzeby zastosowania ich w budownictwie energooszczędnym.

xxx-lecie_wydzialu1997.jpg

XXX lecie Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - wrzesień 1997 roku,

Otwarcie Uroczystości - Jego Magnificencja Rektor Politechniki Rzeszowskiej z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału

od lewej: Prodziekan Bogusław Januszewski,  Dziekan Zbyszko Stojek,

J.M. Rektor Stanisław Kuś, Prodziekan Lech Lichołai

-

    W 2000 roku, po przejściu na emeryturę prof. Leszka Faryniaka, kierownikiem Zakładu zostaje prof. Lech Lichołai, który w latach 1996 - 2002 sprawował funkcję prodziekana Wydziału. 

    Prowadzone kolejne prace naukowe, wynikające z tematyki zainteresowań i aktywności pracowników Zakładu Budownictwa Ogólnego są kontynuowane i rozszerzane. Pracownicy Zakładu: Lech Lichołai i Aleksander Starakiewicz zostają powołani na członków Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

a

historia_-_fot_7-.jpg

Kierownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – grudzień 2001 roku,

w górnym rzędzie od lewej: Lech Lichołai - prodziekan, Szczepan Woliński - dziekan,

Janusz Rak - prodziekan,

w dolnym rzędzie od lewej:Lidia Zuber - tok studiów dla kierunku inżynieria środowiska,

Alicja Korniak - tok studiów dla kierunku budownictwo,

Czesława Ostrowska - tok studiów zaocznych,

Barbara Chudzicka - specjalista ds. finansowych

mgr Zdzisława Winnik - kierownik dziekanatu 

                       

    W latach: 2006 - 2016 oraz 2019 - 2020 dr inż. Aleksander Starakiewicz sprawuje funkcję prodziekana Wydziału.

prodziekanas.jpg

W chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów  - prodziekan dr inż. Aleksander Starakiewicz przyjmuje gratulacje (wrzesień 2006 roku)

        W 2020 roku Zakład Budownictwa Ogólnego został przekształcony w Katedrę Budownictwa Ogólnego, z zachowaniem składu osobowego oraz profilu działalności dydaktycznej i naukowej.

       Katedra Budownictwa Ogólnego posiada od 2015 roku zewnętrzne komory badawcze służące do określania funkcjonowania pasywnych systemów ogrzewania słonecznego.

komory_-_img_20170811_110532.jpg

Zewnętrzne komory badawcze do określania efektywności pasywnych systemów ogrzewania słonecznego

    Katedra organizuje Konferencje Naukowe związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami budownictwa zrównoważonego, nowoczesnymi rozwiązaniami materiałowo-technologicznymi w architekturze, budownictwie, inżynierii i ochronie środowiska. Ważną tematyką Konferencji są zagadnienia  dotyczące wykorzystania energii promieniowania słonecznego w nowoczesnych energooszczędnych rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych i innych obszarach badawczych.

   W maju 2006 roku zorganizowano Konferencję SOLINA 2006, w maju 2008 roku zorganizowano Konferencję SOLINA 2008  natomiast w maju 2010 roku zorganizowano Konferencję  SOLINA 2010.  Na przełomie maja i czerwca 2012 roku odbyła się Konferencja  SOLINA 2012. W czerwcu 2014 roku zorganizowano Konferencję SOLINA 2014, a w czerwcu 2016 roku odbyła się Konferencję SOLINA 2016 natomiast w czerwcu 2018 roku zorganizowana została Konferencja SOLINA 2018. 

solina_2006-razem.jpg

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2006 - 17 do 20 maja 2006 roku

solina2008-razem-dsc04910.jpg

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2008 - 28 do 31 maja 2008 roku

solina2010-razem-dsc_-_dsc_0275.jpg

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2010 - 26 do 29 maja 2010 roku

solina2012-razem-dsc_0103.jpg

Uczestnicy Konferencji  SOLINA 2012 - 30 maja do 02 czerwca 2012 roku

solina2014-razem-s2014.jpg

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2014 - 03 do 07 czerwca 2014 roku

solina2016-razem-dsc_0779--.jpg

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2016 - 21 do 25 czerwca 2016 roku

00-dsc_0187-.jpg

Uczestnicy Konferencji SOLINA 2018 - 19 do 23 czerwca 2018 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

      Efektem prowadzonych prac naukowo-badawczych w Katedrze Budownictwa Ogólnego są uzyskiwane stopnie doktora nauk technicznych przez pracowników Katedry..

0

obronapm.jpg

o

obronabd.jpg

o

obronajsz.jpg

c

obronamm.jpg

c

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

logo_kbo-zielone-01.jpg

Licznik wyświetleń 300Unikalne odsłony z okresu 2020.05.19 - 2022.05.19
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję