Strona: Laboratorium Materiałów Budowlanych / Katedra Budownictwa Ogólnego

Laboratorium Materiałów Budowlanych

   Zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz zużycia surowców, przy jednoczesnym zwiększeniu procentowym recyklingu materiałów odpadowych jest możliwe poprzez rozwój technologii proekologicznych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają technologie umożliwiające wykorzystanie odpadów podczas produkcji materiałów budowlanych.
   Prace badawcze prowadzone w Katedrze Budownictwa Ogólnego skupiają się m.in. na procesach otrzymania różnego typu kompozytów budowlanych modyfikowanych materiałami odpadowymi, w tym odpadami tworzyw sztucznych. Taki sposób zagospodarowania uciążliwych materiałów odpadowych wydaje się być wyjątkowo trafiony w przypadku zapraw żywicznych, a ponadto spełnia zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
   W ramach prowadzonych badań oznacza się parametry fizyko-mechaniczne (m.in. wytrzymałość na zginanie i ściskanie, odporność na kruche pękanie metodą dysku brazylijskiego, odporność chemiczna i nasiąkliwość, przewodność cieplna) betonopodobnych kompozytów polimerowych. Materiały odpadowe wprowadza się do mieszanek po wcześniejszym przetworzeniu (glikolizat otrzymany na bazie odpadów poli(tereftalanu etylenu) jako częściowy zamiennik żywicy epoksydowej), albo w postaci granulatu jako zamiennik kruszywa (m.in. odpady PE, PP, PU, EPS, szkła, gumy).

Badania prowadzone w Laboratorium Materiałów Budowlanych

  • statyczne badania wytrzymałościowe zapraw budowlanych oraz drewna (na rozciąganie, na ściskanie, na 3 punktowe zginanie)
  • badania wytrzymałości na ściskanie ceramiki budowlanej, betonów i zapraw
  • badania twardości materiałów zgodnie ze skalą Brinella
  • wyznaczanie wielkości penetracji materiałów bitumicznych
  • określanie wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie metodą pull-off
  • określenie wytrzymałości na odrywanie powłok takich jak zaprawa, obrzutki tynkowe, powłoki syntetyczne, powłoki plastyczne i termoplastyczne, powłoki malarskie
  • nieniszczące badania betonu metodą sklerometryczną (młotek Schmidta typu N)

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium Materiałów Budowlanych

 

  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję