Strona: Badania naukowe / Katedra Budownictwa Ogólnego

Badania naukowe

        Badania naukowe prowadzone w Katedrze Budownictwa Ogólnego dotyczą następujących obszarów tematycznych:

1. Nowe materiały i technologie budowlane

2. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w budownictwie

3. Procesy cieplno-wilgotnościowe w przegrodach budowlanych

4. Analiza rozwiązań architektoniczno-budowlanych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zabytkowych

 Laboratoria Katedry Budownictwa Ogólnego

kopia_01_-lab_mb-01_-_2014-04-26_15-44-28.jpg

Laboratorium Materiałów Budowlanych

kopia_01_-_lab_fb-01_-_2014-04-26_16-16-09.jpg

Laboratorium Fizyki Budowli

        Energia słoneczna w rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych jest wykorzystywana w systemach:

 • pasywnych,
 • aktywnych,
 • fotowoltaicznych,
 • kompilacyjnych (hybrydowych)

          W Katedrzee Budownictwa Ogólnego prowadzone są badania naukowe w obszarze powyższych zagadnień, a w szczególności dotyczące pasywnych systemów ogrzewania słonecznego w specjalnych zewnętrznych komorach, funkcjonujących w rzeczywistych warunkach klimatycznych.

           W komorach można badać różne konfiguracje ścian południowych, które pracują jako grzewcze systemy słoneczne.

kopia_01_-kom_zewn-01_-_2014-04-03_11-24-44.jpg

kopia_01_-kom_zewn-02_-_2014-03-25_15-15-37.jpg

kopia_01_-kom_zewn-03_-_2014-03-25_15-15-05.jpg

kopia_01_-kom_zewn-04_-_2014-03-20_16-22-43.jpg

Komory do badań pasywnych systemów ogrzewania słonecznego.

Badania - laboratorium materiałów budowlanych

 • przeprowadzenie statycznych badań wytrzymałościowych zapraw budowlanych oraz drewna (na rozciąganie, na ściskanie, na 3 punktowe zginanie)
 • badania wytrzymałości na ściskanie ceramiki budowlanej, betonów i zapraw
 • badania twardości materiałów zgodnie ze skalą Brinella
 • wyznaczanie wielkości penetracji materiałów bitumicznych
 • określanie wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie metodą pull-off
 • określenie wytrzymałości na odrywanie powłok takich jak zaprawa, obrzutki tynkowe, powłoki syntetyczne, powłoki plastyczne i termoplastyczne, powłoki malarskie
 • nieniszczące badania betonu metodą sklerometryczną (młotek Schmidta typu N)

 

    Badania - laboratorium fizyki budowli

 • wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych (izolacyjnych i konstrukcyjnych) przy pomocy aparatu płytowego
 • badania termiczne przegród budowlanych metodą termowizyjną
 • lokalizacja mostków termicznych
 • badania symulacyjne parametrów termicznych  murowanych przegród budowlanych w warunkach  laboratoryjnych
 • badania symulacyjne parametrów termicznych szyb i okien warunkach laboratoryjnych
 • wyznaczanie izoterm sorpcji materiałów budowlanych

   Badania dotyczące innowacyjnych materiałów budowlanych przy wykorzystaniu recyklingu materiałów odpadowych

   Zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz zużycia surowców, przy jednoczesnym zwiększeniu procentowym recyklingu materiałów odpadowych jest możliwe poprzez rozwój technologii proekologicznych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają technologie umożliwiające wykorzystanie odpadów podczas produkcji materiałów budowlanych.
   Prace badawcze prowadzone w Katedrze Budownictwa Ogólnego skupiają się m.in. na procesach otrzymania różnego typu kompozytów budowlanych modyfikowanych materiałami odpadowymi, w tym odpadami tworzyw sztucznych. Taki sposób zagospodarowania uciążliwych materiałów odpadowych wydaje się być wyjątkowo trafiony w przypadku zapraw żywicznych, a ponadto spełnia zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
   W ramach prowadzonych badań oznacza się parametry fizyko-mechaniczne (m.in. wytrzymałość na zginanie i ściskanie, odporność na kruche pękanie metodą dysku brazylijskiego, odporność chemiczna i nasiąkliwość, przewodność cieplna) betonopodobnych kompozytów polimerowych. Materiały odpadowe wprowadza się do mieszanek po wcześniejszym przetworzeniu (glikolizat otrzymany na bazie odpadów poli(tereftalanu etylenu) jako częściowy zamiennik żywicy epoksydowej), albo w postaci granulatu jako zamiennik kruszywa (m.in. odpady PE, PP, PU, EPS, szkła, gumy).

logo_kbo-zielone-01.jpg

Licznik wyświetleń 201Unikalne odsłony z okresu 2020.05.19 - 2022.05.19
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję